Consorte BHP

Blog poświęcony Bezpieczeństwu i higienie pracy

Czyszczenie, przechowywanie i konserwacja sprzętu i odzieży ochronnej

Zadaniem odzieży ochronnej jest zabezpieczenie pracownika przed różnymi rodzajami zagrożeń. Odzież bhp może stanowić ochronę przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi czy biologicznymi. Jej funkcje są bardzo istotne dla zachowania zdrowia, a nawet życia użytkownika. Z tego powodu szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przechowywanie, czyszczenie, a także konserwację odzieży ochronnej.

Czyszczenie środków ochrony indywidualnej

Dla odzieży bhp oraz pozostałych środków ochrony indywidualnej, które należą do określonych grup, sposoby przechowywania, jak i konserwacji mogą się różnić. Jednakże funkcjonują pewne zasady, które są wspólne dla praktycznie wszystkich grup. W trakcie wykonywania pracy odzież ochronna może zostać zanieczyszczona odpryskami metali, pyłami, kurzem czy substancjami chemicznymi. Dlatego każdorazowo należy dokładnie obejrzeć całe ubranie robocze, jak i użyte wyposażenie bhp.

Oczyszczając środki ochronne z pyłu oraz odprysków metali należy uważać, aby nie porysować przezroczystych części, które znajdują się w okularach ochronnych, przyłbicach, maskach czy tarczach spawalniczych. Szybki znajdujące się w okularach ochronnych, goglach czy osłonach twarzy można umyć wodą z detergentem, po czym wytrzeć je bibułą bądź miękkim materiałem. Należy jednak uważać podczas czyszczenia szybek niezaparowujących, jako że nie powinno się tego robić w stanie zwilżonym. Tego rodzaju szybki muszą zostać dokładnie wysuszone, a dopiero potem należy opłukać je pod bieżącą wodą. Nie wolno ich wycierać – tak samo jak szybek filtrów optycznych z tworzywa sztucznego, w które wyposażone są m.in. okulary ochronne – aby uniknąć ich porysowania. Do czyszczenia nie powinno się także używać rozpuszczalników organicznych.

W przypadku zanieczyszczenia wyposażenia bhp kwasami czy zasadami o dużym stężeniu, należy dokonać neutralizacji, czyli zobojętnienia. Łagodne substancje chemiczne można natomiast spłukać wodą z detergentem.

Odzież robocza powinna być prana według instrukcji zamieszczonych przez producenta. Ubranie bhp należy suszyć w przewiewnych i suchych miejscach, gdzie dodatkowo odzież nie będzie wystawiona na działanie promieniowania ultrafioletowego.

Przechowywanie odzieży ochronnej oraz sprzętu bhp

Odzież ochronna, jak i wyposażenie bhp powinno przechowywać się w przewiewnych pomieszczeniach, gdzie nie ma dużej wilgoci. Istotne jest, aby umiejscowić je jak najdalej od grzejników cieplnych oraz źródła światła. Okulary ochronne, ochronniki słuchu, a także sprzęt służący do ochrony układu oddechowego należy umieścić w zalecanych przez producenta opakowaniach.

Ubrania robocze powinny zostać rozwieszone. Natomiast w przypadku odzieży, która połączona jest z butami ochronnymi, obuwie należy oprzeć o podłogę. Odzież roboczą, a także rękawice ochronne wykonane z materiałów, które powlekane są tworzywami sztucznymi, zazwyczaj można przechowywać do ok. 8 lat.

Hełmy ochronne najlepiej jest przechowywać w pudłach wykonanych z tektury. Istotny wpływ na zachowanie właściwości hełmu ochronnego ma m.in. kontakt z promieniowaniem ultrafioletowym. Hełmy bhp pełnią bardzo istotną rolę, a z tego powodu należy bezwzględnie pilnować określonego przez producenta dopuszczalnego okresu użytkowania. Po jego upłynięciu, konieczne jest zaopatrzenie się w hurtowni bhp w nowe hełmy ochronne. Jest to spowodowane spadkiem poziomu wytrzymałości materiałów, z których wykonuje się hełmy.

Konserwacja środków ochrony

W celu zachowania właściwości ochronnych, a tym samym spełniania swoich funkcji, środki ochrony indywidualnej muszą być poddawane konserwacji. Co więcej, stan części z nich należy kontrolować po każdym zastosowaniu.

Aparaty izolujące należy systematycznie sprawdzać w zakresie szczelności połączeń oraz kondycji pochłaniacza dwutlenku węgla. Bardzo ważny jest przegląd tego typu wyposażenia przed jego każdorazowym użyciem. Po zakończonej pracy należy odłączyć poszczególne elementy sprzętu izolującego, a następnie zdezynfekować je bądź wymienić na nowe. Maska oraz worki i węże oddechowe powinno się przemyć i wysuszyć lecz pochłaniacze dwutlenku węgla muszą zostać wymienione. Należy także sprawdzić zapas tlenu bądź powietrza.

W okularach ochronnych, a także w sprzęcie służącym do ochrony twarzy, należy wymieniać porysowane szybki, które mogą doprowadzić do spowodowania wypadku w miejscu pracy w wyniku nieostrego widzenia. Okulary ochronne, gogle czy osłony twarzy powinny być dezynfekowane.

Buty ochronne, które wykonane zostały z gumy oraz tworzyw, można myć z użyciem ciepłej wody i środków myjących. Ważne jest, aby uniknąć zjawiska skraplania się pary wodnej na ich powierzchni. Dodatkowo obuwie może być posypywane talkiem, dzięki czemu chroni się je przed sklejaniem. Buty robocze wykonane ze skóry powinno czyścić się za pomocą specjalnie do tego przeznaczonej pasty.

Konserwacja ubrań roboczych związana jest z czyszczeniem chemicznym bądź praniem wodnym.  W przypadku odzieży ochronnej nie należy przekraczać dozwolonej liczby prań. W innym przypadku straci swoje właściwości. Jeżeli odzież robocza uległa choćby mniejszemu uszkodzeniu, konieczna jest naprawa lub wymiana uszkodzonych części, takich jak na przykład zamek błyskawiczny. Istnieją jednak rodzaje odzieży ochronnej w przypadku której nie ma możliwości dokonania naprawy, a ubranie powinno zostać wyrzucone ze względów bezpieczeństwa.

Bardzo istotną kwestią jest konserwacja odzieży ochronnej, która zabezpiecza użytkownika przed kontaktem z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Przede wszystkim jest do niej zaliczana odzież gazoszczelna. Konieczne jest dokonywanie przeglądów po każdorazowym zastosowaniu tego typu odzieży ochronnej. Należy dokładnie sprawdzać jej szczelność poprzez użycie specjalistycznych urządzeń.

Konserwacja odzieży roboczej powinna być przeprowadzana przez upoważnione do tego osoby bądź też w punktach serwisowych. Co więcej, należy prowadzić dokumentację, w której opisywane są wszystkie przeprowadzone czynności.

Odwiedź Sklep z artykułami BHP

Najnowsze artykuły